Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2010

     Mετά το σημερινό σύστριγγλο που έγινε στην πόλη σχετικά με την "ερωτική" συμπεριφορά (πραγματική ή  επιννοημένη από  κάποιον - ους ) τριών "κυριών" , αναρωτιόμαστε ποιο ακριβώς σημείο αυτής της υπόθεσης άξιζε καταχώρησης  στα  acta populi diurna ... Προς τι ο χαμός  και το  κατά συρροήν γαργαλιάρικο copy - paste που επεκράτησε στα "ειδησεογραφικά" ή ως τοιούτα παρουσιαζόμενα , διαδικτυακά μέσα ; Τι σόι "είδηση" είναι αυτό το πράγμα; Σε αντιστάθμισμα για όλο αυτό τον ορυμαγδό , χωρίς καμία διάθεση να υποτιμήσω κάποιους ή να  "παραστήσω" το δάσκαλο σε κανέναν (αν και ...Ξερόλας...) , διαβάστε και κάτι από κάποιον που το ζήτημα φαίνεται να τον έχει απασχολήσει σοβαρά :

           
   Ο Bob Steele  λοιπόν, καθηγητής στο -Poynter Institute κατέγραψε δέκα ερωτήσεις που πρέπει να απευθύνουν οι δημοσιογράφοι στον εαυτό τους για να είναι βέβαιοι ότι πήραν σωστές δεοντολογικές αποφάσεις:

1. Τι σχετικό γνωρίζω; Τι π ρ έ π ε ι να γνωρίζω;

2. Ποιος είναι ο δημοσιογραφικός σ κ ο π ό ς μου;

3. Ποια είναι τα η θ ι κ ά ζητήματα που πρέπει να με απασχολήσουν;

4. Ποιες π ο λ ι τ ι κ έ ς της εταιρείες στην οποία εργάζομαι και τι επαγγελματικοί κ α ν ό ν ε ς πρέπει να με απασχολήσουν;

5. Πώς μπορώ να περιλάβω και άλλα άτομα, με δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ έ ς προοπτικές και ιδέες, στη διαδικασία λήψης μιας απόφασης;

6. Ποιοι έχουν σ υ μ φ έ ρ ο ν (stakeholders) , ποιοι επηρεάζονται από την απόφαση μου; Ποια είναι τα κ ί ν η τ ρ ά τους; Ποια είναι νόμιμα;

7. Τι θα γίνει αν αλλάξουν οι όροι; Πώς θα νοιώθω αν εγώ ήμουν στη θέση ενός από αυτούς που έχουν συμφέρον; (stakeholders)

8. Ποιες είναι οι πιθανές σ υ ν έ π ε ι ε ς από την πράξη μου;

9. Ποιες είναι οι άλλες δυνατότητες που έχω για να δώσω το μ ά ξ ι μ ο υ μ  της α λ ή θ ε ι α ς με ευθύνη και να προκαλέσω την μ ί ν ι μ ο υ μ   β λ ά β η.

10. Μπορώ ξεκάθαρα να α ι τ ι ο λ ο γ ή σ ω την άποψη και την απόφασή μου;
Στους συναδέλφους μου; Στους ενδιαφερόμενους; Στο δημόσιο;

    Αυτά λοιπόν , αφιερωμένα σε όλους εμάς που βασανίζουμε τα πληκτρολόγια...

Δεν υπάρχουν σχόλια: