Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012

...ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ...

    Έστειλε επιστολή ο Άγιος Πειραιώς στην (κρατηθείτε...) Αλέκα Παπαρήγα, για να της ζητήσει κάτι
εξυπηρετήσεις για την "πατρίς"κλπ...Και ανάμεσα στα όσα κανοναρχεί για ομοφυλόφιλους και λοιπές συνομοταξίες "κουσουριάρηδων" (α ρε μακαριστη Μπέμπα Μπλάνς ... σχολή ίδρυσες !...) αναφέρει και τα παρακάτω ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΑ:

"... ως και δια την υπ’ αυτού απόπειρα εισαγωγής της αμέσου λύσεως του ιερού θεσμού του γάμου, τόσον υπό του φρενοβλαβούς ηγεμόνος της Ρώμης Νέρωνος όστις συνήψε «γάμο» με δύο έλληνας απελευθέρους τον εύσωμο και ανδρώδη Πυθαγόρα και τον λεπτόσωμο και γυναικώδη Σπόρο, τον οποίον κατέστησε εκτομία και μετωνόμασε εις Σαββίνα, όπως εξιστορεί εις την περιώνυμο Ρωμαϊκή του ιστορία ο Έλλην ιστορικός Κάσσιος Δίων, (163 μ.Χ.) της οποίας την αλήθεια επιμαρτυρούν οι σύγχρονοι ιστορικοί του γεγονότος Τάκιτος και Σουητώνιος, όσον και από τον ψευδοπροφήτη του Ισλάμ άραβα έμπορο Μωάμεθ, ο οποίος τον 7ον αι. εις το Κοράνιόν του ανιδρύει την διάλυσι υπό του ανδρός του γάμου δι’ απλής τρισσής σχετικής δηλώσεως…» ! ! !
      
Τι να πρώτο θαυμάσει κανείς στην εκπληκτική - άμα και τα μάλα διδακτική  -  περικοπή της επιστολής του Αγίου Πειραιώς και πασών των ερυθρολεύκων περιοχών της φιλτάτης ημών πατρίς ; Ο Ιεράρχης "έδωσε ρέστα" με την παρέμβασή του στην κεντρική πολιτική σκηνή . Δίδαξε ο πνευματικός ταγός ! Αβιάστως , από το κείμενο της προς Αλέκαν Επιστολής  , ημπορούμε να συνάγωμεν προχείρως και τα ακόλουθα :

     Ο Νέρων  δεν "το πήγαινε το γράμμα" μόνον , αλλά (έτσι και το 'βρισκε σε μεγάλο και χονδρό "φάκελλο")  το "ελάμβανε" ωσαύτως !
    Οι "φίλοι" του δημοτικού άρχοντα Πυθαγόρα του Αστακέος, δεν πρόκειται να τύχουν παρεξηγήσεων περί τας ορέξεις των, καθ' ότι ο προαναφερθείς ούτε "εύσωμος" ούτε "ανδρώδης" υπήρξεν... Τοσούτον μάλλον ,  καθ' ότι κατόπιν "δυναμικής επαφής" με σουηδό κυβερνήτη τεθρίππου , αναρρώνει ! ( α προπο περαστικά...)
    Ο  Κάσσιος Δίων ( ουδεμία σχέσεις με τους ομωνύμους ξηρούς καρπούς...) υπήρξεν ο πρώτος Αρχισυντάκτης της  ημερησίας παπυρίδoς "CIAO lugres"  , ήτις έσχε την πρώτην κυκλοφορίαν εν ΡΏΜΗ  από στόματος εις στόμα !
   Oι Έλληνες απελεύθεροι, δεν ήσαν πάντοτε "απελευθερίων ηθών" , όπως υφέρπει υποννοούμενον εις τα κείμενα και τας επιφυλλίδας του "CIAO lugres".
   Oι Ιστορικοί  Τάκιτος  και Σουητώνιος διαβεβαιούν πως η αρχαία Καζαμπλάνκα έκειτο βορειοδυτικώς  της Πομπηϊας, ένθα ανεπτύχθη η τεχνολογία "sex stream - εκτομία" ( εξ ου και το θειάφι και η λάβα που "έβρεξαν" οι ουρανοί).
   Ο Σάββας να μην εκλάβει ως δεδομένο το "αεράτο"  και μπιχλιμπιδερό "Σαββίνα" ως προσδιοριστικό προτιμήσεων για να "μουτζοπιάνεται και να μπινάβει καλιαρντά".                                                            Τζινάψατε ή νάκατις ;

 

   

Δεν υπάρχουν σχόλια: